Konta oszczędnościowe w sierpniu

14 sierpnia 2016

gdzie oszczędzać w sierpniuKilka ostatnich tygodni nie przyniosło w ofercie rachunków oszczędnościowych dużych zmian. Najwyższe oprocentowanie dostępne jest jedynie dla klientów, którzy skłonni są związać się z bankiem na dłużej. Promocja obowiązuje przez pewien czas, warto więc zastanowić się, czy wyższe  oprocentowanie pokryje koszty utrzymania rachunku.

Klienci, którzy poszukują konta oszczędnościowego bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków mogą liczyć na oprocentowanie sięgające nieco ponad 2 proc. Najwyższą stawkę proponuje klientom Toyota Bank, który kilu miesięcy nie schodzi z pozycji lidera. Lokując na koncie kwotę 10 tys. zł, klient może uzyskać 15,16 zł. Oprocentowanie w wysokości 2,21 proc. dostępne jest bezwarunkowo dla każdego posiadacza rachunku. Prowadzenie Indeksowanego Konta Oszczędnościowego wiąże się z kosztem 30 zł miesięcznie. Opłata jest zwracana, jeżeli klient nie wypłaci z konta żadnych środków w miesiącu. Czytaj dalej…

Kategorie:Inne Tagi:

Fundusz KBC Pieniężny

18 lipca 2016

FIO KBC PieniężnyKBC Pieniężny jest szeroko rozpoznawalnym funduszem, ale nie tylko z uwagi na swoją długą historię funkcjonowania. Z perspektywy inwestorów produkt ten góruje nad konkurencją osiąganymi przez zarządzającego stopami zwrotu. Za minione 6 pełnych miesięcy przewaga nad średnim wynikiem w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych wynosi +0,3 pkt proc., dla 12 miesięcy wzrasta do +0,4 pkt proc. i rośnie wraz z wydłużaniem okresu porównawczego. Dla 36 miesięcy sięga już blisko +1,5 pkt proc., podczas gdy średni wynik w grupie za miniony rok kalendarzowy wyniósł niespełna +1,4 proc.

Fundusz charakteryzuje się dość nieszablonowym podejściem do konstrukcji portfela. Znaczna część środków inwestowana jest w obligacje komunalne. W przypadku KBC Pieniężny stanowiły na koniec 2015 roku ponad 18 proc. aktywów netto, bywały też okresy, w których zaangażowanie w tę klasę aktywów sięgało nawet 27 proc. Czytaj dalej…

Kategorie:Fundusze Tagi:

Kredyty hipoteczne będą coraz droższe

18 czerwca 2016

drogie kredytyZ danych NBP wynika, że w kwietniu bardzo istotnie wzrosło oprocentowanie nowo udzielanych kredytów hipotecznych. W marcu wynosiło ono 4,41 proc., w kolejnym miesiącu 4,53 proc.

Wpływ na tę zmianę miały dwa czynniki. W marcu skończyły się środki na tegoroczne dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. To oznacza, że kwietniu wzrósł udział kredytów z niskim wkładem własnym, dla których marże są zdecydowanie wyższe. W kwietniu na podwyżkę marż (o 0,1 p.p.) zdecydował się jeden z największych kredytodawców – PKO BP.

Po raz kolejny spadło oprocentowanie lokat – w marcu było ono najniższe w historii. W kwietniu obniżyło się jeszcze bardziej i wyniosło średnio 1,57 proc.

Zestawiając średnie oprocentowanie nowo zakładanych lokat i zaciągniętych kredytów hipotecznych, okazuje się, że różnica w tych stawkach w kwietniu była wysoka i wyniosła 2,96 proc. Wiele wskazuje na to, że w przyszłości różnica ta może być jeszcze większa. Czytaj dalej…

Kategorie:Kredyty Tagi:

Lokaty roczne w maju

27 maja 2016

lokaty roczne w majuStawkę na poziomie 3 proc. na rocznej lokacie mogą uzyskać wyłącznie klienci, którzy zdecydują się na konto osobiste oraz kartę debetową i będą z nich aktywnie korzystać przez najbliższe 12 miesięcy. Bez zakładania ROR i spełniania innych warunków banku można na rocznej lokacie uzyskać 2,50 proc.

Najwyżej oprocentowaną lokatę roczną oferuje BOŚ Bank. Na 3 proc. w skali roku mogą liczyć klienci, którzy założą konto osobiste w tym banku (na którym będą utrzymywać saldo odpowiadające co najmniej 10 proc. tego, co na lokacie) i kartę debetową (dokonując nią transakcji na 300 zł miesięcznie).

Na rocznej lokacje w Idea Banku można uzyskać 2,80 proc. W przypadku oferty Lokaty Cloud stosowane są podobne ograniczenia jak w BOŚ Banku – konieczne jest utrzymywanie przez cały rok 10 proc. salda lokaty na założonym w banku koncie. Nie jest wymagane aktywne korzystanie z karty wydanej do konta. Czytaj dalej…

Kategorie:Lokaty Tagi:

Dostęp do hipotek będzie utrudniony

8 maja 2016

kredyty coraz trudniej dostępneZ badań Narodowego Banku Polskiego wynika, że kredyty mieszkaniowe będą coraz trudniej dostępne. Banki deklarują, że w II kwartale 2016 roku będą kontynuowały zaostrzanie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych. Niektóre z nich oczekują spadku popytu na kredyty mieszkaniowe – wynika z kwartalnej ankiety NBP na temat sytuacji na rynku kredytowym.

Według ekspertów NBP w I kwartale br. zgodnie z zapowiedziami banki istotnie zaostrzyły kryteria  przyznawania kredytów mieszkaniowych. Skala zaostrzania polityki kredytowej była większa niż zapowiadały badane instytucje.

Ankietowane banki zadeklarowały podniesienie marż kredytowych oraz marż kredytowych dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem. Jednocześnie zaostrzone zostały też inne warunki udzielania kredytów: wymagania dotyczące posiadanych zabezpieczeń czy poziom wymaganego wkładu własnego kredytobiorcy. Czytaj dalej…

Kategorie:Kredyty Tagi:

Inwestorzy zagraniczni zmniejszają swoje zaangażowanie w polskie obligacje

5 kwietnia 2016

Odpływ inwestorów zagranicznychWedług najnowszych danych Ministerstwa Finansów w lutym, drugi miesiąc z rzędu, zagraniczni inwestorzy wyprzedawali polskie obligacje skarbowe. Ich zaangażowanie zmniejszyło się o 7,2 mld zł do 186,5 mld zł, po zniżce o 13,1 mld zł w styczniu. Przełożyło się to na spadek odsetka papierów skarbowych w rękach zagranicznych inwestorów do najniższego poziomu od 2012 roku 35,3 proc., z 38,4 proc. w styczniu i ponad 40 proc. pod koniec 2015 roku.

Spadek zaangażowania zagranicznych inwestorów na polskim rynku obligacji zaczął się już w październiku tuż po wyborach parlamentarnych, przyspieszył zdecydowanie w styczniu, gdy agencja Standard&Poor’s obniżyła rating (z A- do BBB+). Czytaj dalej…

Kategorie:Inne Tagi:

Czy warto obecnie stawiać na banki

10 lutego 2016

bessa na rynkuOd maja 2015 roku indeks WIG Banki został przeceniony o ponad 30 proc. Sektorowi nie sprzyja trwająca na rynku bessa. W banki uderzają pomysły rządowe, dotyczące przewalutowania kredytów frankowych oraz podatek bankowy, sytuację pogarszają też problemy banków spółdzielczych.

Obecnie do banków, które nadal mogą kontynuować trend spadkowy można zaliczyć te z największymi portfelami kredytów frankowych, czyli: Getin Noble Bank oraz Millenium Bank. Wysokim zagrożeniem związanym z ewentualnym przewalutowanie kredytów odznaczają się też PKO BP, mBank oraz BZ WBK. Jednak ostatnie korekty walorów mBanku i BZ WBK wskazują, że spółki te mają wysoki potencjał do wzrostów. Nowa ustawa o przewalutowaniu kredytów może okazać się kluczowym aspektem. Analitycy jako atrakcyjne uznają akcje Alior Banku, Citi Handlowego oraz ING, których nie dotyczy problem frankowiczów. Czytaj dalej…

Kategorie:Inne Tagi:

Jak zmieniał się udział złych kredytów

2 stycznia 2016

tak zwany zły kredytUdział „złych” kredytów mieszkaniowych we franku i złotym jest bardzo zbliżony.

Pod koniec lutego 2015 roku zagrożone kredyty „złotówkowe” stanowiły 3,42 proc. Analogiczny wynik dla hipotek waloryzowanych kursem franka to 3,54 proc. W przypadku „frankowych” kredytów wzrost zagrożonych umów był dość jednostajny. Jednak wyższe notowania franka w 2015 roku nie pozostały bez wpływu na odsetek „złych” kredytów. Jakość zobowiązań rozliczanych w złotym psuła się dość szybko od III kwartału 2009 roku do I kwartału 2013 roku. Później nastąpiła znacząca i długoterminowa poprawa, udział zagrożonych kredytów zmniejszył się z 4,17 proc. do 3,42 proc. Odsetek „złych” kredytów w innych walutach wzrósł z 0,62 proc. (III kwartał 2011 roku) do 1,44 proc. (III kwartał 2015 roku). Najnowszy wynik nadal jest niższy od wartości z III kwartału 2009 roku (1,88 proc.). Czytaj dalej…

Kategorie:Kredyty Tagi:

Lokaty progresywne przynoszą atrakcyjne odsetki

30 grudnia 2015

atrakcyjne odsetkiOprocentowanie lokaty progresywnej jest w danym miesiącu stałe i rośnie do maksymalnego progu w ostatnim miesiącu. Mechanizm taki funkcjonuje np. w dziesięciomiesięcznej lokacie znajdującej się w ofercie Banku BPS. Jej oprocentowanie w pierwszym miesiącu wynosi zaledwie 0,2 proc. w skali roku, w każdym kolejnym rośnie tylko o 0,1 pkt proc. aż do dziewiątego miesiąca, w którym zarabia się 1 proc. w skali roku. W ostatnim miesiącu bank nalicza 10 proc. odsetek. Dzięki tej stawce średnie oprocentowanie znacząco się zwiększa.

Idea Bank oferuje lepsze warunki. Oprocentowanie w pierwszym miesiącu wynosi tu 1,2 proc. (lokata roczna) lub 1,7 proc. oraz 1,6 proc. (trzymiesięczna i półroczna). Czytaj dalej…

Kategorie:Lokaty Tagi:

Trwają prace nad projektem ustawy o funduszach

15 grudnia 2015

ustawa zabezpieczającaProjekt ustawy o funduszach inwestycyjnych, która ma zapewnić nadzór nad alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i wdrożyć dyrektywy UE skierowany został przez Sejm do komisji.

Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo inwestorów i kontrahentów w funduszach inwestycyjnych. Obejmuje otwarte fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI). Wdrożenie dyrektyw unijnych ma na celu ujednolicenie standardów odnoszących się do wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych – zarówno tych objętych dotychczasowym zakresem ustawy, jak i alternatywnych. Czytaj dalej…

Kategorie:Fundusze Tagi: